Vedeldning

Det är tillåtet att elda torrt och rent trädgårdsavfall och eldning ska då ske ansvarsfullt så man inte stör sina grannar med rök eller lukt. Därför rekommenderar miljökontoret att man komposterar sitt trädgårdsavfall. All annan typ av avfall är förbjudet att elda.

Du inte får elda

Plankor med färg är inte tillåtet att elda då färgen vid förbränning ger ifrån sig hälsoskadliga partiklar och ska därför köras till återvinningsstation och sorteras ut som farlig avfall. Eldning av däck eller liknade är inte heller tillåtet då även dessa ger ifrån sig miljögifter, vilket innebär att man utöver risken för brand utsätter sig själv och sina grannar för hälsofara. Därför vill vi att du tänker på vad du eldar så du inte utsätter dig för en onödig hälsorisk.

När du eldar ska röken ska vara vit och inte färgad eftersom färgad rök betyder att man har en ofullständig förbränning med rester av materialet dvs partiklar i röken.

 

Sidan uppdaterades 2017-07-25